Despre noi

Colectivul de redacție

Redeactor-șef:
Dr. Liviu Dubei

Redactor-șef executiv:
Dr. Nicoleta Dubei

Secretar de redacție:
Dr. Mihaela Mariana Bejinariu

Redactori:
Dr. Ina Radu
Dr. Daniela Maria Buliga
Dr. Lucian Crăcană
Dr. Adrian Botezan
Dr. Oliver Valerian Dumitraș
Dr. Mihaela Cujbă

Corector:
Dr. Gheorghe Carp

Responsabil website:
Ing. Ioan Șmid

Tehnoredactor:
Ing. Ioan Șmid

Comitet redacțional național:
Prof. dr. Viorel Scripcariu
Prof. dr. Ștefan Octavian Georgescu
Prof. dr. Eugen Târcoveanu
Prof. dr. Gabriel Ungureanu
Dr. Doru Iliescu
Asist. univ. dr. Laura Stătescu
Șef lucr. dr. Cristian Stătescu
Dr. Dorin Ionescu
Dr. Oana Ionescu

Icon forum
Calendar